Genel Bilgi - Gazi Üniversitesi Akademik Yazma Merkezi
Genel Bilgi

 

 

Gazi Üniversitesi İngilizce Akademik Yazma, Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Ankara’da sadece Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde faaliyet bulunan akademik yazma merkezleri, tüm akademik ve profesyonel yazma ihtiyaçlarına yönelik birebir eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Merkeze gelen akademik personelimiz, merkezde çalışan deneyimli personel ile bire bir çalışma imkânı bulmaktadır. Bire bir eğitimler sırasında amacımız Türkçeden oldukça farklı olan İngilizce akademik yazma becerisi konusunda gerekli bilgi ve stratejileri sunarak ve kendi yazma süreçleri hakkındaki farkındalıklarını arttırarak akademisyenlerimizin yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu sayede merkezimizi ziyaret eden akademisyenlerimiz getirmiş oldukları taslak metinleri alanında uzman olan personelimiz ile bire bir inceleme fırsatı bulmakta ve yapmış oldukları hatalara yönelik anında ve etkili geri bildirim ve eğitim almaktadır. Bu bağlamda akademik personelimizin bildiri özeti, makale, CV, başvuru mektubu gibi İngilizce yazılmış her türlü akademik metin profesyonel bir bakış açısıyla düzenlenmektedir.

Aynı zamanda bir araştırma ve uygulama merkezi olarak hizmet veren merkez akademik personelin ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda kendini yenileyerek hizmet vermek amacıyla sürekli bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Bu kapsamda Akademik İhtiyaç Analizi Anketi’miz ve Memnuniyet Anketimiz yayındadır.

 

Birebir Eğitimler Sırasında Verilen Hizmetler

Gazi Üniversitesi Akademik Yazma, Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak merkezi ziyaret eden akademik personelimize akademik yazma alanında ücretsiz olarak şu hizmetleri verilmektedir:

 • Mantıklı argümanlar geliştirmek

 • Etkili tez cümleleri yazmak

 • Etkili ana ve yardımcı konu cümleleri yazmak

 • Başkalarının yazdıklarından yararlanma

 • Alıntı yapma ve başka kelimeler ile izah etme

 • Kaynakların etkili kullanımı

 • Referans yazımı

 • İntihalden korunma

 • Yazmaya başlangıç ve planlama

 • Beyin fırtınası yapma ve fikirleri keşfetme

 • Uyumlu paragraflar yazma

 • Cümleleri ve fikirleri bağlantılı hale getirme

 • Etkili kelime seçimi

 • Cümle yapısı ve mekaniği

 • Noktalama

 • Gözden geçirme ve düzenleme beceri ve stratejileri

 

Çalışma Biçimi

Gazi Üniversitesi Akademik Yazma, Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak randevuya dayalı bire bir eğitim çalışma biçimini benimsemiştir. Merkezde çalışan personel tarafından merkezi ziyaret eden akademik personele 60 dakikalık seanslar halinde hizmet verilmektedir. Daha adaletli hizmet vermek adına merkezi ziyaret etmek isteyen akademik personele randevusu bitmeden ikinci bir randevu verilmemekte ve akademik personelimiz 1 hafta içerisinde en fazla 2 randevu alabilmektedir.

 

Merkezden alınabilecek randevu aralıkları şu şekildedir:

09:30 – 10:30

11:00 – 12:00

13:00 – 14:00

14:30 – 15.30

16.00 -- 17.00