Yönetim Kurulu - Gazi Üniversitesi Akademik Yazma Merkezi
Yönetim Kurulu

 

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK YAZMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETİM KURULU

 

No

Adı Soyadı

Merkezdeki Görevi

Görev Yeri

1

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk CANTEKİN

Merkez Müdürü

G.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

2

Öğr. Gör. Dr. Seda Kuşçu Özbudak

Merkez Müdür Yrd.

G.Ü. Akademik Yazma, Uygulama ve Araştırma Merkezi

3

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

Yönetim Kurulu Üyesi

G.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

4

Prof. Dr. Mehmet KABAK

Yönetim Kurulu Üyesi

G.Ü. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

5

Doç. Dr. Kadriye Dilek Akpınar

Yönetim Kurulu Üyesi

G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

6

Doç. Dr. Ayfer Keleş

Yönetim Kurulu Üyesi

G.Ü. Tıp Fakültesi Acıl Tıp Anabilim Dalı